Hsa Logo

AÇIK RIZA BEYAN FORMU
degrade

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

Yazılı ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, HSA Enerji A.Ş.‘nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi ile HSA Enerji A.Ş.’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi, HSA Enerji A.Ş.‘nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla HSA Enerji A.Ş.’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, HSA Enerji A.Ş. tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya HSA Enerji A.Ş. tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgilerin/verilerin HSA Enerji A.Ş. tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin HSA Enerji A.Ş.’nin iş ortakları/proje ortakları ve grup şirketleri ile paylaşılmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin HSA Enerji A.Ş.’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum / onay vermiyorum.

 

 

 

Adayın Adı-Soyadı:                                    İmza:                                     Tarih: